İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olar anılacaktır), evarent ve aşağıda bilgileri verilen internet sitesine üye olmak ve araba kiralama hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler (“Üye” veya “Kullanıcı”) arasında Üye’nin evarent.com internet sitesinde üyelik işlemlerini tamamlayarak üye olmasıyla ve üyelik işleminin evarent Rent a Car kayıtlarına geçmesi anında kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Evarent Rent a Car, kullanıcılarına aracı hizmet sağlayıcı olarak işlettiği www.evarent.com ve evarent.com Rent a Car Mobil Uygulamaları üzerinden kullanıcıların araç kiralamalarına aracılık rezervasyon hizmeti vermektedir. Hizmet Alan ile Kiraya Veren arasında www.evarent.com ve evarent.com Rent a Car Mobil Uygulamaları üzerinden “araç kiralama sözleşmesi” kurulmasına ve/veya sözleşme kurulması için rezervasyon yapılmasına aracılık yapan bir aracı hizmet sağlayıcı olup, kiralık araçların kiraya vereni (işleteni) konumundaki (üçüncü parti) çeşitli araç kiralama firmalarına ait araçların listelenmesi, çeşitli kriterlere göre filtrelenmesi ve karşılaştırma yapılması imkânlarını sunmaktadır. evarent Rent a Car, araç kiralamanıza aracılık eden bir aracı hizmet sağlayıcı olduğundan söz konusu hizmetin eksiksiz ve kusursuz olması için Hizmet Alan kişilerin internet sitesine üye olması ve site kullanım şartlarına uyması gerekmektedir.

 

Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirleyen bu Sözleşme’de internet sitesi, Üyelerin internete bağlı bilgisayar ve diğer elektronik/mobil cihazları kullanarak www.evarent.cominternet adresine üye olarak araç kiralama hizmetlerine erişebilmesini sağlayan bir internet sitesini ifade etmektedir.

 

Üye bu siteye giriş yapmakla, burada yer alan üyelik şartları ile Sözleşme kurallarını kabul etmiş sayılmaktadır. Ayrıca Üye, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve hükümlerini elektronik ortamda onayladığını, üyelik sürecini tamamladığını, belirtilen internet sitesinde yer alan “Gizlilik ve Çerez Politikası” ve “Aydınlatma Metni”nin işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu;evarent Rent a Car tarafından söz konusu sitede sunulan üyelik hizmetlerine dair beyanlara uygun davranacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

 

1.   TANIMLAR

Araç: evarent Rent a Car internet sitesinde kiralama amacıyla 3.kişilerin sağladıkları ilanlardaki bedel karşılığı Üyeler tarafından kiralanabilir araçları,

İnternet Sitesievarent Rent a Car kullanıcılarına hizmet verdiği www evarent.com alan adlı web sitesidir.

 

Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olarak kaydolan ve hizmet almaya başlayan gerçek ve/veya tüzel kişileri,

 

Hizmet: www.evarent.com alan adı ve evarent Rent a Car Mobil Uygulama üzerinden listelenen üçüncü taraf araç kiralama şirketlerine ait araçların kullanıcılara sergilenmesi, üçüncü taraf araç kiralama şirketleri tarafından belirlenen/değiştirilen/güncellenen fiyat ve nitelikte araçların kullanıcının kiralaması için gerekli iletişim/ödeme teknik altyapısının kurulması, kullanıcının seçtiği aracın kiralanması noktasında kullanıcı ile üçüncü taraf araç kiralama şirketi arasında bir “araç kiralama sözleşmesi” kurulması için aracılık edilmesi ve kullanıcının rezervasyonunun üçüncü taraf araç kiralama şirketine iletilmesinden ibarettir. 

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verinin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 

Sözleşme: İşbu Üyelik Şartlarını içeren metni ve bu metnin ayrılmaz parçası olan Gizlilik ve Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni,

Site: www.evarent.com URL üzerinde yer alan internet sitesini,

 

Mobil Uygulamalar: evarent. Rent a Car internet sitesinde verilen hizmetlerin ve içeriğin tabletlerde ve akıllı telefonlarda çalışacak şekilde hazırlanan ve araç kiralama ilanlarına ulaşılabilen .evarent Rent a Car uygulamasını, ifade eder.

 

2.   SÖZLEŞMENİN KONUSU HİZMETLER

İşbu sözleşme ile  evarent Rent a Car, www.evarent.com alan adında ve Rent a Car Mobil Uygulama’da siteye üye olacak ve kullanacak Gerçek ve/veya Tüzel kişi Kullanıcılarına, üçüncü taraf araç kiralama şirketleri tarafından belirlenen fiyat ve nitelikteki araçların kullanıcılara listelenmesine, kullanıcıların diledikleri tarih ve fiyatlarda, diledikleri lokasyonlarda ve diledikleri nitelikte kiralık araç bulabilmesi adına üçüncü parti araç kiralama şirketleri tarafından evarent  Rent a Car veri tabanına yüklenen verilerin tasnif edilmesine, bu meyanda çeşitli tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine, listelenen çeşitli araçların kullanıcılar tarafından üçüncü parti araç kiralama şirketlerinden kiralanmasına aracılık edilmesine ve aracılık faaliyeti sonucu kira parasının –komisyon bedeli mahsup edildikten sonra- üçüncü taraf araç kiralama şirketine ödenmek üzere evarent Rent a Car tarafından Kullanıcıdan tahsil edilmesine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

 

Evarent Rent a Car, Site üzerinden seçilen ilanlar kapsamında araç kirala hizmetlerini sunmakta, Kullanıcılara diledikleri araçları kiralama imkânı sunmaktadır. Kullanıcılar kiralamak istedikleri araçların ücretlerini evarent Rent a Car ödemekle yükümlüdürler. Bu şekilde evarent  Rent a Car siteye üye olan Kullanıcılarla 3.kişi araç kiralayan taraflar arasında aracılık rolü üstlenmektedir. İlanların internet sitesinde yayımlanması ve Üye Kullanıcılar tarafından hizmetin satın alınması evarent Rent a Car belirlemiş olduğu şartlar karşılığında Kullanıcı’ya sunulmaktadır. Kullanıcı, seçtiği araç için ödemesi gereken ücreti işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki şartlar dahilinde, zamanında ve peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Evarent Rent a Car, internet sitesi içerisinde sunulan ilanlarla ilgili veya sitenin kullanımıyla alakalı diğer herhangi bir hizmetin içeriğini ve şeklini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir, kendi takdirinde olmak üzere araç kiralama bedeline eklediği komisyonu değiştirebilir.

 

3.   KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 

Kullanıcı, siteye üye olmadan önce, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatli biçimde okuduğunu; 18 (on sekiz) yaşından büyük olduğunu; üyeliğe ilişkin kendisinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde kendi özgür iradesi ile talep edildiği doğrultuda doldurarak ve üyelik işlemleri sırasında “onay” kutusunu işaretleyerek, üyelik işlemlerini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin koşulları ile bağlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

Üye Kullanıcı, evarent Rent a Car e-ticaret sitesi üzerinde elektronik posta hesabıyla üyelik oluşturarak hizmetlerden yararlanabilir. Daha önce kullanılmış aynı e-posta adresi ile Üye olmak mümkün olmayacaktır.

3.1. KULLANICININ HAKLARI 

Kullanıcı, Site üzerinden sunulan hizmet paketini satın almak suretiyle kaydolurken sağladığı elektronik posta adresine gönderilen ve kendisine evarent  Rent a Car tarafından oluşturularak paylaşılan kullanıcı adı/şifreyi kullanarak siteye erişebilir. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde işbu Sözleşme çerçevesinde seçilen araç ilanlarıyla birlikte ilanın sahibi taraflarla araç kiralama sözleşmesi gerçekleştirme hakkına sahiptir. İşbu kullanıcı adı ve şifre ilk internet sitesine kaydolma sürecinin tamamlanmasıyla aktif hale gelecektir. Kullanıcı, site üzerinden hizmet satın almaya ve görev atamaya devam etmek istemesi ve paket kullanım hakkının bitmesi halinde, yeni paket satın alarak aynı kullanıcı adı ve şifre ile siteye erişerek hizmet almaya devam edebilecektir. Şu kadar ki, .evarent  Rent a Car tarafından Kullanıcılara sunulan içeriklere Kullanıcılara belirtilen şekil ve şartlar doğrultusunda kullanım hakkı verilmektedir. Bu hak Kullanıcılara ilgili hizmet içeriğini başkasına satma, paylaşma, yayınlama veya devretme hakkı vermemektedir. Bu kapsamda, Kullanıcılara sunulan hizmetler ilgi sözleşmede yer alan süre ile sınırlı olarak sunulmaktadır. Kullanıcı, evarent  Rent a Car hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, istek ve şikayetlerini bildirmek için, bilgi [email protected] .evarent.com adresine her zaman elektronik posta gönderebilir veya 0850 304 69 63 No’lu Müşteri Destek Hattına mesai saatleri içerisinde ulaşabilir. 

 

3.2.   KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı aşağıda sayılanları gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt etmektedir:

 

Kullanıcı, Evarent Rent a Car e-ticaret sitesine üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, sahte olmadığını, iş bu bilgilerin sahte ve/veya yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve ziyandan sorumlu olduğunu, Site’nin bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Evarent Rent a Car e-ticaret sitesinden satın aldığınız araç kiralama rezervasyon aracılık hizmetlerin www.evarent.com ve Evarent Rent a Car iOS/Android mobil uygulamaları) size süresi içerisinde teslim edilebilmesi için üyelik bilgilerinin gerçeğe uygun ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Üyelik bilgilerinin yanlış veya hatalı doldurulması neticesinde teslimatınızın/ifanızın taahhüt edilen süre içerisinde yapılamaması durumunda artık Evarent Rent a Car herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

Kullanıcı, site üyeliğinin, Kullanıcı bilgilerinin, Kullanıcı şifresinin gizliliği için gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesinden kaynaklanacak hukuki sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı şifresinin üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde üçüncü kişilerin ve/veya Evarent Rent a Car uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararlar Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı’nın bu yükümlülüğünü ihlali sonucu Evarent Rent a Car herhangi bir şekilde üçüncü kişilere tazminat ödemesi veyahut Evarent Rent a Car aleyhine idari para cezasına hükmedilmesi halinde, uğranan tüm zarar Kullanıcı ’ya rücu edilebilecektir.

 

Kullanıcılar, www.evarent.com  ve Evarent Rent a Car Mobil Uygulamaları’ndan “araç kiralama talebi/rezervasyon” yaptıklarında; ilgili aracın işleteni/maliki sıfatındaki üçüncü parti araç kiralama şirketi tarafından tanzim edilen Araç Kiralama Sözleşmesi’ne taraf olmuş ve sözleşmeyi okuyup anlayıp kabul etmiş sayılacaklardır. 

 

4.  Evarent  Rent a Car HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Evarent Rent a Car, tamamen kendi takdirinde olmak üzere sitede yer alan bilgileri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve sitede yer alan gizlilik ilkeleri de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla sitede ilan ederek ve/veya web sitesinde yayınlayarak önceden bildirmeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir. Ayrıca, Evarent Rent a Car tarafından sayılan hususlara ilişkin yapılan değişiklikler, sitede yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecek, değişiklik yapılmamış olan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca Evarent Rent a Car, internet sitesine ait alan adını ve sitenin görünümünü, içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

Evarent Rent a Car, herhangi bir zamanda, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni, ilgi hakları ve yükümlülükleri, üçüncü bir tarafa devredebilir veya temlik edebilir, bu şekil bir devir veya temlik durumunda Üye, Evarent Rent a Car ile iş birliği içinde hareket etmeyi kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme kapsamında Evarent Rent a Car internet sitesi içeriğinde hizmet sunuyor olması, Kullanıcıya hizmetleri kullanmasına yarayacak donanım ve/veya yazılım ile beraber sunulduğu veya Kullanıcı’nın sahip olduğu donanım ve/veya yazılımın sunulan hizmetlere uygun şekilde çalışacağı garantisini içerecek şekilde yorumlanamaz. Ayrıca, Kullanıcı’ya ait herhangi bir elektronik/mobil cihazda meydana gelebilecek arıza, kayıp ve diğer zarar ve ziyana ilişkin sorumluluk Evarent Rent a Car ait değildir. Evarent Rent a Car siteye erişimin ve site içeriğinin güvenli, sürekli, kesintisiz, hatasız olacağını taahhüt etmemektedir. Evarent Rent a Car , savaş, terör, grev, enerji krizi, elektrik kesintisi, deprem, sel, olağanüstü hâl, sıkıyönetim, siber saldırı, bilgisayar virüsleri, salgın hastalık veya diğer bütün mücbir sebeplerden dolayı hizmetin ve içeriğin tam ve düzgün verilmemesine ilişkin yaşanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Üye’nin giriş için kullandığı elektronik posta adresi ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerden faydalanamaması durumunda Evarent Rent a Car herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Evarent Rent a Car sitenin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar ve/veya teknik bir arızanın giderilmeye çalışılması sebebi ile siteye erişimi geçici olarak durdurabilir. Evarent Rent a Car, sitenin geçici bir süre askıya alınmasından dolayı Kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Evarent Rent a Car, işbu Sözleşme’deki şartlardan bir veya birkaçının Üye ve Kullanıcılar tarafından ihlal edilmesi durumunda herhangi bir ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek olmaksızın kullanımı kısıtlamaya ya da herhangi bir zamanda son verme hakkına ve Üyelerin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Evarent Rent a Car, iş bu sözleşme konusu www.evarent.com isimli alan adının ve Evarent Rent a Car mobil uygulamalarının sunduğu hizmetin kalitesine zarar vermemek şartı ile farklı bir alan adı ile müşterilerine hizmet vermeye devam edebilir.

Evarent Rent a Car, www.evarent.com ve Evarent Rent a Car mobil uygulamalarında hiçbir surette kendi adına ve hesabına araç kiralama hizmeti sunmamaktadır. Evarent Rent a Car, üçüncü parti araç kiralama şirketleri tarafından önceden belirtilen ve www.evarent.com ve Evarent Rent a Car Mobil Uygulamaları veri tabanlarına yüklenen fiyat, lokasyon, özellik ve modelde araçları, kullanıcıların kiralaması noktasında yalnızca aracılık faaliyeti göstermektedir.

Evarent Rent a Car, kullanıcıların araç kiralama taleplerini, ilgili aracın işleteni/maliki sıfatındaki üçüncü parti araç kiralama şirketlerine iletmekle; kullanıcıların üçüncü parti araç kiralama şirketine ödemekle yükümlü oldukları kira bedellerini üçüncü parti araç kiralama şirketi hesabına tahsil etmekle yükümlüdür. Evarent Rent a Car e-ticaret sitesinden satın alacağınız hizmetler “stok” miktarları ile sınırlanmış olabilir. Getirilen sınırlama kiralanacak araç inceleme ve rezervasyon oluşturma sayfasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmektedir. Çevrimiçi ürün / hizmet satın almanın kolaylığı ve aynı anda farklı sipariş alma imkânı bulunması sebebi ile ilgili ürün/hizmet tarafınızdan satın alınmadan önce tükenmiş olabilir. İşbu sebeple evarent Rent a Car sitede satışa arz edilen her ürünün/hizmetin tarafınızdan satın alınabilmesi garantisini vermemektedir.

Evarent Rent a Car, verdiği hizmetler gereği 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ikincil mevzuatları ve Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Satışlar Yönetmeliği ve atıf yaptığı durumlarda Kapıdan Satışlar Hakkındaki yönetmelik gereğince satış koşullarını ve haklarınızı belirlemektedir. Satın alma ile ilgili yasal haklarınız ayrıca siteden hizmet alırken “ödeme ekranında” sunulacaktır. Tüketici sıfatı taşımayan alıcılar bakımından 6502 sayılı Kanun hükümleri yerine genel hükümler, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun satış sözleşmesi veya satın alınan hizmetin türüne göre ilgili maddeleri geçerli olacaktır. Ürün seçimi ve devamında satın almak istediğiniz ürün ile ilgili ön bilgilendirme formu tarafınıza elektronik ortamda gönderilmektedir

Evarent Rent a Car, Site’ye Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler kapsamında 5651 sayılı Kanun anlamında yer sağlayıcı sıfatını haiz olup, Üyeler’in beyan ettiği, yazdığı, kullandığı fikir ve düşünceleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’de Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin evarent  Rent a Car ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Evarent Rent a Car, Üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracı hizmet sağlayıcı olarak Evarent Rent a Car, elektronik ticaret sitesinden, üçüncü parti araç kiralama şirketlerinin kiralanmak üzere arz ettiği araçların özelliklerini her zaman tam ve eksiksiz sunmaya gayret etmektedir. Ancak ürünlerin internet üzerinden gösterilmesi için fotoğraf ve ürünlerin ve kullanılan sistemin teknik özellikleri nedeni ile renkleri ve/veya boyutlarında farklılıklar olabilecektir. Araç kiralama aşamalarında gösterilen araç fotoğrafları 3.kişiler tarafından eklenmektedir ve temsili mahiyettir. 

5.   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Kullanıcı işbu Sözleşme’yi, üye kaydının yapılması sırasında onaylayarak, üye olurken sağlamış olduğu ve evarent  Rent a Car hizmetlerinden faydalanırken sağlayacağı kişisel bilgilerinin, işbu Sözleşme, Gizlilik ve Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında; işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, yedeklenmesine, silinmesine, yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına açıkça rıza göstermektedir. Evarent Rent a Car, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı sağlamış olduğu kişisel bilgilerin güncel, doğru ve tam olduğunu, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde derhal bildireceğini, bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi halinde doğacak cezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Evarent Rent a Car bu nedenler ile uğrayabileceği bütün zararlardan sorumlu olduğunu, ayrıca bir mahkeme kararı aranmadan, talep edilmesi halinde, peşinen tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Evarent Rent a Car, bu kapsamda kendisine aktarılan kişisel verileri, elektronik posta, posta veya telefon gibi araçlar ile Kullanıcı’nın sorularına cevap vermek ve yaşanabilecek problemlerin çözmek, sunulan hizmetlerin Kullanıcı’ya ulaştırılabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçları için kullanabilir.

Kullanıcı, Kanun kapsamındaki kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya saklanması ile ilgili taleplerini Kanun’un belirttiği yöntemler ile Evarent Rent a Car iletmelidir. Evarent Rent a Car, işbu Kanun çerçevesinde iletilen talepleri mümkün olan en kısa zamanda, her ihtimalde otuz günü geçirmeksizin ücretsiz olarak yanıtlayacak ve sonuçlandıracaktır. İletilecek talepler bilgi [email protected] e-posta adresine başvurularını iletebilirler.

Kullanıcı’nın, talebin reddi, cevabı yetersiz bulması veya süresinde cevap alamaması hallerinde, talebin yanıtlanmasından itibaren otuz gün ve her ihtimalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı saklıdır.

Evarent Rent a Car Üye olurken paylaşılması gereken, elektronik mail adresi, telefon ve/veya cep telefonunuz aracılığı ile 6563 sayılı Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereğince Üye’nin rızasına mukabil tarafınıza pazarlama ve tanıtım amaçlı Ticari Elektronik İleti gönderilebilir. Üye, dilediği zaman bu gönderimlerden ücretsiz olarak çıkarak pazarlama ve bilgilendirme amaçlı iletileri almama hakkına haizdir.

 

Evarent Rent a Car, kendisine, Üye tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı elektronik ileti gönderime ilişkin tüm onay kayıtları, onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklayacaktır.


6.
   FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Evarent Rent a Car ve www.evarent.com  sözcük ve şekil markası ile www.evarent.com ve Evarent Rent a Car mobil uygulamalarında kullanılan her türlü slogan, tasarım, web site tasarımı, yazılım, alan adı, kod ve sair tanıtıcı/ayırt edici ad ve işaretin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı Evarent Rent a Car  aittir. Kullanıcı ve Üyeler bu ve benzeri nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu ayırt edici/tanıtıcı ad ve işareti, Evarent Rent a Car önceden iznini almaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz ve sair biçimde ticari etki yaratacak şekilde kullanamaz. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin ve/veya Evarent Rent a Car fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkını ya da ticari itibarını ihlal edecek şekilde davranması halinde Kullanıcı, Evarent Rent a Car ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

Evarent Rent a Car, hizmetlerinin sunulduğu internet sitesine dair tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı’nın ücret ödeyerek Evarent Rent a Car hizmetlerini kullanması, Kullanıcı’ya üye olmasıyla birlikte erişebildiği içeriklere ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı kazandırmaz. İnternet sitesindeki ticari markalar, logolar, alan adları ve Evarent Rent a Car veya site içeriğindeki ilanları sağlayan araba kiralayan 3.kişilere aittir. İşbu Sözleşme, Kullanıcılara ve Üyelere Evarent Rent a Car ve/veya ilanların sahibi olan 3.kişilerin marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir. Verilen hizmetler kapsamında 3.kişilerin internet sitesine koyduğu ve Evarent Rent a Car site içeriği olarak Kullanıcı’ya sunulan çalışmaların Evarent Rent a Car içeriklerin oluşturulmasına ilişkin kullandığı materyallere ilişkin sözleşmeleri kapsamındaki hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla kullanım hakları Kullanıcı’ya devredilmektedir.

 

İnternet sitesinin münhasır hak sahibi evarent Rent a Car. İşbu internet sitesi üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Evarent Rent a Car ait olup Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, uygulama ve uygulama uzantılarında mevcut her tür koşul, bilgi ve içeriğin, Kullanıcı’ya önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkı saklıdır. Site içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri, yazı, makale, fotoğraf, resim, tasarım, belge, animasyon, video ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün ürünlerin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları Evarent Rent a Car aittir. Bu ürün ve içeriklerin hiçbiri, Evarent Rent a Car yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürün ve içeriklerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları yasaktır. Sitede yayımlanan fotoğraflar, video görüntüleri, animasyonlar, yazılar ve diğer yazılı ve görsel materyaller, . Evarent Rent a Car izin alınmadan herhangi bir Platformda, sitede, mobil uygulama veya başka bir mecrada kısmen veya tamamen herhangi bir teknolojik yöntemle yayımlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, içeriğinde ekleme, silme veya diğer herhangi bir değişiklik yapılamaz.

 

7.   HİZMET BEDELİ VE FATURALAMA

Kullanıcı, Üye olabilmek için herhangi bir bedel ödemeyecektir. Araç kiralamak isteyen Üye Kullanıcılar ilanlarda belirtilen ücretleri Evarent Rent a Car tarafından kabul edilen ödeme yöntemi aracılığı ile peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt ederler. Ödemenin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmaması durumunda içeriklere erişilemeyecek olup, kiralama işlemi gerçekleşmeyecektir. İşbu sebeple içeriklere erişilememesi halinde, sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittirevarent Rent a Car sitede her bir ilanda belirtilen ücretler üzerinden komisyon olarak bir ücret almaktadır.

Kullanıcı, sitede belirtilen ödeme yöntemi ile hizmet bedelinin Kredi/Banka Kartı’na yansıtılmasını kabul etmektedir. Kullanıcı, Evarent Rent a Car komisyon + kiralama bedelini tahsil etmek amacıyla herhangi bir zamanda değiştirme yetkisi tamamen kendisinde olan belirleyeceği bir ödeme servis sağlayıcısı ile çalışacağını, bu sebeple ödeme hizmetinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan kişisel verilerinin ödeme servis sağlayıcısına aktarılacağını bildiğini ve bu işleme açıkça rıza gösterdiğini ve onay verdiğini, bu aktarım sürecinde yaşanabilecek veri ihlali faaliyetlerinden makul güvenlik önlemlerini alması halinde Evarent Rent a Car sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Evarent  Rent a Car, hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikleri hizmet bedellerine yansıtabilecektir. Evarent Rent a Car sitede kiralama ücretlerine eklediği komisyonunu değiştirme hakkı saklıdır. Ayrıca kiralama ilanlarındaki ücretleri ilanları koyan 3.kişiler belirlemekte olup bu ücretlerde meydana gelecek değişikliklerde Evarent Rent a Car hiçbir zarardan, fırsat kaybından sorumlu tutulamayacaktır. 

8.   CAYMA VE FESİH HAKKI

Evarent Rent a Car, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’ye, Gizlilik ve Çerez Politikası’na ve/veya yürürlükteki ilgili mevzuata aykırı davranışlarını tespit etmesi halinde süre tanımaksızın Sözleşme’yi derhal feshetme ve Üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir. Evarent Rent a Car, hizmetin sunuluş biçimindeki değişiklikler nedeniyle tek taraflı olarak, kısmen veya tamamen işbu Sözleşme çerçevesinde sağlamış olduğu hizmetleri Kullanıcı’larına sağlamaktan vazgeçebilir. Bu durumda Kullanıcı’ların herhangi bir tazminat isteme hakkı bulunmamakta olup, Evarent Rent a Car Kullanıcı’nın aykırı davranışı ve ihlali ile neden olduğu maddi, manevi, müspet ve menfi zararlardan doğacak tazminat haklarını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi üyelik hesabını kapatmak suretiyle veya . Evarent Rent a Car bilgilendirerek herhangi bir sebep göstermeksizin istediği herhangi bir zamanda üyeliğini silerek sona erdirebilir.

Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi durumunda Gizlilik ve Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde detaylıca belirtilen haklarını, yine ilgi metinlerde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanabilmektedir.

9.   UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türk Kanunları çerçevesinde yorumlanacak olup, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk, Türk Hukuku’dur.

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde, Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değerler dahilinde tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, söz konusu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici işleminin yapıldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı ile Evarent. Rent a Car arasında gerçekleştirilen işbu hukuki işlemin tüketici işlemi olmaması halinde yukarıdaki madde uygulanmayacak olup uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin yetkili merciinin belirlenmesinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Kullanıcı işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her hükmü okunarak tamamen anlaşılmıştır. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş ve taraflardan biri feshedene kadar yürürlükte kalacaktır. Kullanıcı, Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştirmesi akabinde koşulların geçersiz olduğunu ve Sözleşme’yi kabul etmediğini iddia edemeyeceğini, Sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde Evarent Rent a Car işbu Sözleşme’yi herhangi bir zamanda feshetme hakkının saklı bulunduğunu bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmü veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz olduğunun tespiti durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.